آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

رابطه موقعیت اجتماعی و اقتصادی با شخصیت ضد اجتماعی زندانیان ساکن زندان گرمسار
هادی خاکساری
زندان گرمسار
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1394/10/06
خلاصه مقاله
هدف از انجام پژوهش حاضر نشان دادن رابطه موقعیت اجتماعی و اقتصادی ‏با شخصیت ضد اجتماعی زندانیان ساکن زندانهای تهران  بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زندانیان مقیم زندان گرمسار در بهار و تابستان 1394 بود. حجم نمونه پژوهش براساس حجم جامعه (250 نفر) و جدول مورگان، تعداد 100 زندانی به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ابعاد خشونت و MMPI بود. داده­های به دست آمده با استفاده از روشهای توصیفی و ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون محاسبه شد. تحلیل داده­ها نشان داد حدود 8/56 درصد از افراد دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی در طبقات پایین اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند. <<<<<<< جهت دانلود مقاله بر روی گزینه Doc. کلیک کنید  >>>>>>>
کلمات کلیدی
موقعیت اقتصادی، موقعیت اجتماعی، شخصیت ضداجتماعی. افسردگی ، آشفتگی روانی، ضعف روانی، اسکیزوفرنی
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 251