آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

بررسی مبانی مسئولیت شاغلان حرفه ای در فقه و حقوق ایران
عیسی بینائیان
زندان سمنان
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1394/10/06
خلاصه مقاله
در جوامع امروزی اکثر افراد جامعه جهت امرار معاش شاغل به حرفه ای خاص می باشند. مشاغلی که گاه نیاز به تخصص ویژه دارند. بسیار اتفاق می افتد که صاحبان مشاغل در امور محوله به ایشان موجب خسارت اعم از نقص یا عدم کمال عرفی یا مقصود طرف، می شوند که به حکم اولی جبران ضرر وارده ناروا ، می بایست جبران گردد. بنابراین شاغلان حرفه ای در قبال مراجعین وظایف خاص و مسئولیتی ویژه دارند که موید آن وضع مقررات و وجود ادبیات حقوقی راجع به برخی مشاغل خاص می باشد. در مورد اکثر مشاغل چنین مقرراتی وجود ندارد که بتوان وظایف هر شغل و مسئولیت صاحب آن را دانست. با توجه به اختلافات در مورد مبانی مسئولیت شاغلان حرفه ای در مورد برخی مشاغل و خلأ قانونگذاری تلاش برای یافتن مبنایی واحد برای مسئولیت تمام مشاغل، ضرورتی انکار ناپذیر است. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت مشاغل در فقه اسلامی و حقوق داخلی و نقد نظریات مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که شاغلان حرفه ای دارای یدی ضمانی و مشروط بوده و مبنای مسئولیت ویژه آنها ، اشتغال به حرفه و اعتماد جامعه به ظاهر حال این افراد و حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی و احتیاط در اموال مردم می باشد. <<<<<<< جهت دانلود مقاله بر روی گزینه Doc. کلیک کنید  >>>>>>>
کلمات کلیدی
مسئولیت، شاغلان حرفه ای، حرفه، کارآیی و کارآمدی، ظهور
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 238